Reus Dan

De Reuzen Dan, Toen, Ooit en Nu waren ooit op zoek naar een nieuwe plek om te wonen. In Het Land van Ooit waren ze welkom. De gouverneur wees een deel van zijn land aan als woonplaats voor de reuzen. Vanaf dat moment heette dat Reuzenland. Er is iets bijzonders aan de hand met de reuzen. Er groeit namelijk een boompje uit hun hoofd. Dat komt doordat ze zoveel aan de natuur denken. Daardoor groeit er spontaan een boom uit hun reuzenhoofd.

Reus Dan AD 6 (1994) Onderschrift dat ik er ooit bij schreef: “Reus Dan met op de achtergrond Reus Toen. Mijn broertje en ik staan op de schoenen!”

Reus Dan vormde de toegang tot Reuzenland. In Reuzenland waren heel veel speelgelegenheden voor de Kleine Bazen (zoals kinderen in Het Land van Ooit genoemd werden). Zo waren er meerdere trap-attracties genaamd ‘Warme Voetjes’, ‘Welterusten’ en ‘Lekker Zoet’. In de zwanenbootjes kon je een rondje varen op de vijver genaamd ‘Reuzentraan’. Er waren touwbruggen en een doolhof alleen voor kinderen. Tiereliere was de draaimolen onder de reuzenstoel en in de theepot op de reuzentafel vond je lachspiegels.

In het tiende jaar opende een speciale speeltuin voor mensen in een rolstoel. Ook kwam dat jaar Kloontjes Springparadijs vol met luchtkussens en een stormbaan. Kinderen konden in Reuzenland reuzenlol maken!